مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از رشد تولید موسیقی در دولت یازدهم خبرداد.  به گزارش «ایرنا»، فرزاد طالبی گفت: در اجراهای صحنه‌ای از سال 91 که 906 دفعه اجرا بود به 5 هزار و 276 اجرا رسیدیم. این اعداد خود گویای وضعیت است. سال 91، مجوز 34 نماهنگ ارائه شد و در سال 95 این رقم به 133 رسید که 300 درصد رشد را نشان می‌دهد. وی افزود: ما روند صدور مجوز برای تک آهنگ‌ها را تسهیل کرده‌ایم که این اقدام از سال 95 انجام شد، سال 93 ما به 9 تک آهنگ مجوز داده‌ایم، سال 94 تعداد تک آهنگ‌ها به 99 افزایش یافت و در سال 95، برای 371 تک آهنگ مجوز صادر شد که این روند در سال 96 شاید به حدود هزار تک آهنگ برسد. وی گفت: اکنون بیش از 30 ارکستر خصوصی در کشور وجود دارد که هزینه‌های خود را با کسب درآمد از طریق فروش بلیت اداره می‌کنند. این اتفاق بسیار مهمی است، می‌دانید که موسیقی ارکسترال، نقطه اوج ارائه موسیقی از لحاظ رهبری، هماهنگی و تعدد نوازندگان است.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4097 تاریخ چاپ:1396/04/28

—------------—---------------------—------

#مردم ما روز به روز دارند از دست می روند زیر این #فشار_اقتصادی آن وقت تو آن بالا نشسته ای و افتخار هم میکنی که #تولید_موسیقی کشور را رشد داده ای این خب به چه درد دنیا و آخرت و توسعه و پیشرفت و ... می خورد آقا... اصلا چطور رویت می شود پیش این ملت که بیایی و این آمار را بدهی...ولمان کن تو رو خدا

#مردم

#تولید_موسیقی

#فشار_اقتصادی