با تمام اعتقادی که به شفافیت دارم اما در این وبلاگ نیازی به معرفی حقیر نیست و این وبلاگ را یک دل دارد بروز می کند...
البته امروز یعنی شانزدهم شهریور نود و شش کانال تلگرامی این وبلاگ را ساختم...