یکی از سازمان های دولتی با پول خودش(*) در یکی از دانشگاه ها قصد ایجاد یک مرکز علمی برای دانشجویان را داشت. سازمان دولتی کل پروژه عمرانی این مرکز را به یکی از افراد داخل مجموعه خودش می دهد(*).این شخص که از طرف سازمان دولنی مامور به انجام پروژه است را A فرض کنید. این فرد A کل کار را به یک شرکت عمرانی خصوصی برون سپاری می کند(*). این شرکت لیست هزینه ها را آماده می کند و به شخصA می دهد و او هم به سازمان دولتی اش می دهد و تاییدش را می گیرد و کار شروع می شود.

همانطور که ملاحظه می فرمایید تا به حال چند ذی نفع در کار درگیر شده و چند رانت انجام گرفته که باعث شده تا قیمت پروژه بالاتر از آن چیزی که در واقعیت است به نمایش در بیاید و بشود گزارش کار...

اما در دانشگاه چه خبر است؟ چه کس یا کسانی در خصوص این پروژه در دانشگاه مسئولیت دارند و ...؟


انشالله ادامه این قصه زیبا و واقعا مفید از حیث آشنایی و تجربه در خصوص پروژه های کلان دولتی و ... را در یادداشت های بعدی خواهیم آورد.

#تعارض_منافع