بی‌تردید نگرش‌ها و بینش‌های جدید، تصمیمات و رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها را تغییر می‌دهد؛ اما لزوماً ابزاری برای تشخیص بهتر و تصمیم‌گیری در اختیار انسان‌ها قرار نمی‌دهد. به‌همین خاطر به منظور تشخیص و تصمیم­گیری بهتر یک ابزار نرم‌افزاری را پیشنهاد می‌دهم. طبیعی است که وسیله و ابزار به انسان کمک می‌کند و او را توانمندتر می‌سازد. متنی که در ذیل آورده شده است توسط یکی از دوستانم تهیه شده و از نوع ابزار تشخیصی و تصمیم‌گیری است.

امروزه یکی از مبانی حاکم بر گزینش نیروی انسانی، ویژگی‌های فردی می‌باشد که بر اساس دو عامل زیر قابل دسته‌بندی است:

ü     هوش ذاتی فرد

ü     سرعت واکنش به عوامل محیطی

افراد به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول : افراد کند ذهن و عجول

دسته دوم : افراد کند ذهن و صبور

دسته سوم : افراد با هوش و عجول

دسته چهارم : افراد با هوش و صبور

ارتش ایالات متحده با در نظر گرفتن تقسیم‌بندی بالا، برای گزینش و جایابی افراد به‌صورت زیر عمل می‌کند:

دسته اول: (کند ذهن و عجول) به هیج وجه به استخدام در نمی‌آیند.

دسته دوم: (کند ذهن و صبور) به‌عنوان سرباز گزینش شده و تا هنگامی‌که در این دسته قرار می‌گیرند به هیچ وجه ارتقا نمی‌یابند.

دسته سوم: (با هوش و عجول) به کار گرفته می‌شوند تا در نهایت به درجه افسری- نیروی رده میانی- ارتقا می­یابند.

دسته چهارم: (باهوش و صبور) به‌عنوان ژنرال‌های آینده ارتش به خدمت گرفته می‌شوند.

*مهندس صابر میرزایی