هفته اول ماه رمضان ۹۷ کتاب دیالمه را خریدم. تا فردایش سه چهارم اش را خواندم.چه انسان دوست داشتنی و نازنینیست این آقا وحید. قوی در اصول اعتقادات،عدالتخواه،عاشق امام،عاشق مستضعفان،خستگی ناپذیر،روشن گردارای شامه قوی در تشخیص انحرافات شخصیت ها و جریانات و...
مضمون چند جمله دیدنی این شهید عزیز که در متاب از او نقل شده؛
یک، انقلاب و امام مثل ناقه صالح هستند اگر قدر شتر حضرت صالح را ندانیم از دستمان خواهد رفت...
دو، اگر امام رحمه ا... از دنیا برود تا اخر عمر پیراهن مشکی به تن می کنم...