+بیمه داری؟

-نه 

+چرا؟

-خب چه فایده‌ای داره(=پولشو ندارم)

+بدبخت لااقل پیر شدی سنت رفت بالا یه حقوق ثابت داشتی باشی که بدی زن و بچت بخورن

-اِ راست می‌گی‌ها فکرم مشغول شد

-فقط این زن و بچه‌ها رو تو چی میگی که باباهاشون و تو جوونی از دست دادن؟ اینام بیمه‌ن؟ چرا این مردا به فکر آینده زن و بچشون نبودن که رفتن جون دادن؟

+ببین خودتم داری می‌گی‌ها اینا مَردنا..