🔹51 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح خوبی را برای اجرای پیمان پولی دوجانبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نموده اند که طبق این طرح:


🔸وزارت نفت مکلف است تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۵۰ درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت، گاز و میعانات گازی و سایر فرارورده های نفتی را از طریق #پیمان_پولی_دوجانبه دریافت نماید.


🔸بانک مرکزی مکلف است تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از پیمان های پولی، سهم ارزهای واسط را در تجارت فرامرزی به کمتر از ۶۰ درصد کاهش دهد.


🔸بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت امضای پیمان های پولی دوجانبه را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.


🔸در پایان سال اول اجرای پیمان های پولی دوجانبه باید ۱۰ درصد تجارت خارجی کشور با استفاده از این مدل تسویه مالی شود و سالانه ۱۵ درصد به آن افزوده شود.


🔸اولویت اول کشورهای همسایه و شرکای اصلی تجاری ایران( چین و روسیه) است.


🔸در پایان سال پنجم حداقل ۶۰ درصد از تجارت خارجی کشور با این مدل باید تسویه شود.


🔸دولت موظف است برای پیشبرد پیمان های پولی دوجانبه تیم عملیات ویژه از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختیارات لازم تشکیل را دهد.


🔸دولت موظف است پیمان های پولی دوجانبه را بر بستر پیام رسان های بومی اجرایی نماید.