حسن‌تهرانی‌مقدم: موشک اینقدر تاخیر کرد تاخیر کرد تا بالاخره خورد به هدف(ترمینال بغداد و اصابت با اتوبوس نیروهای اعزامی سودانی و مصری برای خوش‌خدمتی به صدام).

#ایمان