مومن دلش برای امامش پر می‌کشد...


فکر میکنم یکی از دلایلی که پیاده‌روی اربعین، دلهای مومنان را ناخودآگاه بدجوری دارد به سمت خودش می‌کشاند

حضور امام زمان علیه السلام در این مراسم است...


بعید است امام مهدی علیه اسلام در پیاده‌روی اربعین شرکت نکنند!؟