یک جمله ای که همیشه آزارم میداد این بود "جهت اطلاع و اقدام لازم"

جمله ای کسل کننده، تکراری، بی فایده و بدون جذبه...کاش اقلا مدیران مفهوم همین جمله را با عبارات دیگری بیان می کردند. این روال شدن جمله خودش برای شخص مخاطبش نیز خسته کننده می شود در طول مدت اندکی...

اصلا این جمله خودش روحِ سیستمِ سنگینِ دولتی را به یدک می کشد که مدیر را هم گرفتار خودش کرده...