بخشی از وصیت نامه #شهید_ناصرکاظمی #فرمانده_سپاه_کردستان:

12- اگر کسی #مسئول شد موظف است که بر کار #زیردستان خود تا حد امکان و توان #نظارت نماید و گرنه باید از آن مسئولیت کنار رود

13- سعی شود که در سه وزارتخانه، #آموزش_و_پرورش #وزارت_کشور و #وزارت_امورخارجه بهترین و مکتبی‌ترین افراد وارد شوند و اگر چنانچه در این سه وزارتخانه #مسامحه شود مسئولین در پیشگاه خدا و امت، مسئول خواهند بود.